Evenementen

Info & richtlijnen

VANAF 27 juni 2021:

Vanaf 27 juni kunnen culturele evenementen buiten doorgaan met een maximum van 2500 personen en binnen met maximaal 2000 personen.

7 minimale regels:

 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Culturele en andere voorstellingen

 • Een zittend publiek van maximum 2500 personen mag culturele en andere voorstellingen bijwonen indien deze door professionelen georganiseerd zijn
 • Deze worden buiten georganiseerd en met naleving van de 7 minimale regels die hierboven staan vermeld
 • Evenals de toepassing van het toepasselijke protocol.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht uitgezonderd voor kinderen tot en met 12 jaar.

Evenementenaanvraag is vereist, dit kan via het digitaal evenementenloket. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en indien van toepassing de CIRM in en voegt het volledige verkregen certificaat toe in de evenementenaanvraag of via mail aan evenementen@hoogstraten.be.

 

Culturele activiteiten in georganiseerd verband

Groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector in georganiseerd verband door een club of vereniging, moeten steeds plaatsvinden in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter. De volgende modaliteiten zijn van toepassing:

 • Er mogen maximum 25 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden, (begeleider niet inbegrepen);
 • Deze activiteiten zijn binnen enkel toegestaan voor groepen van maximum tien kinderen tot en met 12 jaar, begeleider niet meegeteld;
 • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen; • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting en zonder publiek.
 • De culturele activiteiten verlopen volgens de geldende protocollen.

Evenementenaanvraag is niet vereist TENZIJ er een aanvraag is voor inname openbaar domein, afwijking geluidsnormen, tijdelijke verkeerswijziging/parkeerverbod.
Gelieve dan een evenementenaanvraag in te dienen samen met een CERM formulier.

 

Richtlijnen occasionele verkopen door verenigingen

Zou je graag met je vereniging binnenkort een verkoop plannen om de kas te spijzen? Maar je weet niet goed wat wel of juist niet mag? Hieronder vind je enkele richtlijnen.

Het aanbieden van goederen aan en in huis is nog steeds verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten, deur-aan-deurverkoop).
Daarentegen is vooraf verkopen met levering aan huis of georganiseerde afhaal wel toegelaten.

Echter momenteel is het verboden om met meer dan 10 mensen samen te scholen in de buitenomgeving. In de verenigingslokalen mag er momenteel helemaal niet samengeschoold worden. Hou daar zeker rekening mee in de organisatie van de acties.

Indien u een verkoop organiseert, vragen we om een evenementenaanvraag in te dienen. Dit kan via het digitaal evenementenloket.
 

Extra richtlijnen voor bestellen, afhalen en leveren:

Bij het gebruik maken van het systeem van bestellen en afhalen of leveren, dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 • de goederen dienen vooraf te worden besteld;
 • het afhalen van de goederen kan enkel buiten de inrichting;
 • de wachtrijen worden zo georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • elke persoon vanaf 13 jaar is verplicht een mondmasker te dragen.

Ook in de auto moet je 1,5 meter afstand bewaren. Voor leden die tot hetzelfde huishouden behoren of leden die deel uitmaken van de “nauwe contacten” (knuffelcontact) telt deze maatregel niet.
Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden, is een mondmasker verplicht.