Coronatoelage

Wat is de coronatoelage?

De coronacrisis had het voorbije jaar een grote impact op ons dagelijkse leven. Uit bevragingen in mei en augustus 2020 bleek dat ook voor de Hoogstraatse verenigingen het coronajaar ook financieel z’n sporen na laat bij de verenigingen. Het stadsbestuur voorzag daarom in een actieplan om verenigingen te ondersteunen tijdens en na corona.

De toelage als compensatie voor verliezen binnen de reguliere werking was één van de belangrijkste financiële steunmaatregelen. Alle verenigingen die binnen hun reguliere werking verlies leden, komen in aanmerking voor een toelage die het negatieve resultaat compenseert.

Principes en voorwaarden van de coronatoelage

De gemeenteraad keurde de volgende principes goed voor de toekenning van een coronatoelage in 2020 en 2021:

  • Het stadsbestuur kent een compensatie toelage toe aan verenigingen die een invulformulier invulden op basis van het afsprakenkader in bijlage;
  • Het stadsbestuur compenseert enkel aangetoonde negatieve resultaten.
  • Het stadsbestuur komt enkel tussen in de resultaten obv aangetoonde inkomsten en uitgaven binnen reguliere werking. Kosten van investeringen en/afbetaling van leningen worden niet meegenomen in de berekening van de toelage;
  • Het stadsbestuur compenseert de negatieve resultaten in 2020 en 2021 binnen de daarvoor voorzien kredieten;
  • Het stadsbestuur doet in 2021 en 2022 een controle van de definitieve resultaten. Verenigingen krijgen 70% van het toegekende bedrag uitbetaald. Na controle wordt het saldo uitbetaald.

Een aanvraag indienen

Tot 30 september 2021 kan uw vereniging aan aanvraagformulier indienen voor de compensatie van een mogelijks negatief resultaat. Een aanvraag moet digitaal gebeuren via onderstaand formulier

De aanvraag wordt ingediend

  • ofwel op basis van het werkjaar 2020 – 2021
  • ofwel op basis van het kalenderjaar 2021.

LET OP: We vragen u in dat laatste geval om een realistische inschatting te maken van het laatste kwartaal zodat wij een volledig overzicht krijgen van het kalenderjaar. In 2022 zal er op basis van de rekening van 2021 een controle gebeuren. Een compensatie die ten onrechte werd uitbetaald zal terugvorderbaar zijn.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Contacteer dan zeker de dienst vrijetijd of de beleidsmedewerker voor jouw sector

 
1 Start 2 Voltooid
Contactgegevens vereniging
Contactgegevens contactpersoon
Download het excel-formulier en laadt het hier opnieuw op.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.