Inname openbaar domein

Voor elke ingebruikname van het openbaar domein moet een aanvraag worden ingediend bij het stadsbestuur.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

 

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst stadprojecten via onderstaand document. Toevoeging van een verduidelijkende schets van de werkzone is wenselijk. Deze gegevens kan u per mail doorsturen naar administratie.ruimte@hoogstraten.be.

De termijn waarop u uw aanvraag moet indienen hangt zowel af van de gevraagde inname, als van het type weg:

  • Kleine innames buiten de rijweg, zonder hinder voor verkeer of voetgangers: 5 werkdagen
  • Innames waarbij ook een signalisatievergunning dient aangevraagd : 14 werkdagen
  • Innames voor grote werken met sterke hinder of met een omleiding: 20 werkdagen
  • Een inname van een gewestweg dient u 30 werkdagen op voorhand aan te vragen. De stad stuurt uw aanvraag door naar het Gewest; u hoeft zelf geen aanvraag meer in te dienen bij het gewest. Voor de inname van een gewestweg zal je ook een afzonderlijke factuur van het gewest ontvangen.
  • Alle overige grote werken: minstens 5 werkdagen

Bij het afleveren van een toelating voor de inname van het openbaar domein, kan opgelegd worden dat er signalisatie moet geplaatst worden. Het is wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien, om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Deze verplichte signalisatie moet de aanvrager zelf voorzien. 

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimum aanvraagtermijn overschrijden), kunnen worden geweigerd voor de gevraagde periode.

Bedrag

De belasting is vastgesteld op 0,30 €/m²/dag met een minimum van € 30,00.
Vrijstelling wordt verleend aan:

  • innamen bij werken aan een beschermd monument
  • innamen voor minder dan 3 werkdagen