Beroepskaart vreemdeling

Niet-Belgen moeten in principe een beroepskaart bezitten, als ze in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen. Er bestaan echter heel wat uitzonderingen waarbij niet-Belgen zijn vrijgesteld van een beroepskaart. Zij mogen werken zonder beroepskaart.  

Wie geniet die vrijstelling?

  • Alle unieburgers of onderdanen van Zwitserland en sommige van hun gezinsleden
  • Echtgenoot van een Belg en sommige van hun gezinsleden
  • Alle niet-Belgen met een permanente verblijfsvergunning (= elektronische verblijfskaart type B of C of D of F of F+)
  • In België erkende vluchtelingen

Voor andere niet-Belgen vrijgesteld van een beroepskaart zie: