TOP in je KOP

Versterken psychisch welzijn bij jongeren

TOP in je KOP

De Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt slaat de handen in elkaar! De gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel gaan een samenwerkingsverband aan om het psychisch welzijn bij jongeren te versterken.

Armoede leidt tot psychische problemen. Ook in agrarische regio's is er armoede, al dan niet verdoken. Net zoals in de stedelijke context is op het platteland een verhoogde aandacht voor de geestelijke gezondheid van jongeren vereist. Uit onderzoek blijkt dat 32% van de jongeren niet goed in zijn vel zit.

Er is een blinde vlek op vlak van psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren in de Noorderkempen. Volgende uitdagingen stellen zich: het beperkte aanbod, beperkte afstemming binnen het aanbod en de verschillende lijnen, terugtredende diensten naar de steden, lange wachtlijsten.

De ILV Nooderkempen Werkt zoekt een oplossing voor onderstaande vragen:

  • Hoe kunnen we samen met een netwerk van lokale actoren gebiedsgericht op zoek gaan naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen meer bepaald het psychisch welzijn bij jongeren.
  • Hoe kunnen we samen met alle betrokken partners binnen het zorglandschap werken aan een dienstverleningsmodel waarin zowel cliënten als zorgverstrekkers hun weg vinden.
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nabijheid van zorg wordt geboden, waarbij cliënten op kortere termijn geholpen worden?
  • Hoe kunnen we het aanbod versterken en waar nodig verder uitbouwen of systemen voorzien waarbij het aanbod,  aanmeldings-, en hulpverleningsprocedures op elkaar aansluiten.
  • Hoe kunnen we vervolgens met een nieuwe dienstverleningsmodel de rollen zodanig verdelen dat we binnen de regio een oplossing kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen m.b.t. jeugdwelzijn.

Het Leader project loopt van 1 januari 2021 tot juni 2022.

Meer informatie?
Dorien Van de Poel
Projectmedewerker jongerenwelzijn
03 340 19 11