BH-slinger vraagt aandacht voor bevolkingsonderzoek borstkanker

Als je de Dr. Versmissenstraat in Hoogstraten passeert, kan je er niet naast kijken: een lange slinger met tientallen BH’s siert de straat. Deze BH-slinger kondigt de mammobiel aan. De mammobiel staat van 7 september tot 7 oktober weer in Hoogstraten. Dit op het Gravin Elisabethplein naast het bpostkantoor (niet meer op de parking van IKO want er was een technisch mankement op 13 september). De mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is voor het maken van een mammografie of een röntgenfoto van je borsten. De mammobiel wordt ingezet bij het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Met deze BH-slinger wil stad Hoogstraten aandacht vragen voor het tijdig opsporen van borstkanker. Enerzijds moedigen we alle vrouwen die een uitnodiging ontvangen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker aan om hier op in te gaan. Anderzijds vragen we alle vrouwen steeds waakzaam te zijn en geregeld zelfonderzoek te doen. Daarnaast wil de stad met deze actie ook alle vrouwen die met borstkanker worden geconfronteerd veel moed toewensen.

Laat naar je borsten kijken

Het bevolkingsonderzoek borstkanker richt zich naar vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Behalve als je de voorbije twee jaar al een mammografie liet nemen, of als je wordt opgevolgd voor kanker. Ontving je een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO)? Laat je dan onderzoeken. Het onderzoek is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan.

In de mammobiel kan je ook terecht met een voorschrift van je dokter. Let op: zonder afspraak kan je geen onderzoek laten uitvoeren in de mammobiel. Het onderzoek is gratis als je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.

Waarom is vroegtijdige opsporing van borstkanker zo belangrijk?

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. Een screeningsmammografie kan borstkanker in een vroeg stadium opsporen, zelfs nog vóór je een knobbeltje kan voelen. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de behandeling doorgaans minder ingrijpend en is de kans op volledige genezing groter.

Blijf waakzaam!

Ook als je om de twee jaar een mammografie laat nemen. En ook als je niet tot de leeftijdsgroep behoort van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Check regelmatig zelf je borsten. Enkel door herhaaldelijk zelfonderzoek leer je je borsten goed kennen, en merk je een knobbeltje of verandering sneller op. Merk je een verandering op? Contacteer je dokter of gynaecoloog.

Voor meer informatie kan je terecht bij: