Het nieuwe seizoen van Fabrik Elentrik

Op 25 april 2018 mocht Fabrik Elentrik - ons pop-up energiecafé - voor het eerst van stal. Enthousiast zijn wij gestart met een bezoek aan de Burgemeester Brosensstraat waarna elke deelgemeente bezocht werd. 

Ken je Fabrik Elentrik al?

Dit is ons rijdend pop-upenergiecafé waarvoor stad Hoogstraten een subsidie mocht ontvangen van de provincie - wij komen dus naar jou toe op een avond door de week om al je vragen betreffende energieverbruik - renovatie - premies - hernieuwbare energie, ... te beantwoorden. 
Elk jaar selecteren we enkele straten of wijken dat we gaan bezoeken, maar als gebuurt of vereniging kan ook een Fabrik Elentrik moment worden aangevraagd.
Bezoeken we jou wijk? Dan krijg je vooraf een uitnodiging. We zijn "geopend" tussen 19 en 21 uur 's avonds en trakteren op een drankje.
Wanneer je veel specifieke vragen heeft over uw woning kan er een afspraak gemaakt worden met Carolien Ruts, de huisbezoeker wonen van Hoogstraten. Zij komt jou persoonlijk advies geven. 
Ons energiecafé is niet van de jongste, toch hebben wij deze zo energiezuinig gerenoveerd - zo rijdt hij op LPG en heeft hij zonnepanelen op het dak zodat alle elektrische apparatuur kan voorzien worden van stroom. 

In 2018 hebben we meer dan 200 personen bereikt op een Fabrik Elentrik moment en hebben er 89 individuele huisbezoeken plaats gevonden. We weten ondertussen dat heel wat gezinnen kleine tot grote ingrepen hebben gedaan aan hun woning en zo besparen we maar liefst 84,9 ton CO2 op jaarbasis! Geweldig toch? Door kleine of grote aanpassingen verbeter je de woonkwaliteit sterk, alsook draag je je steentje bij en zorg je voor een beter klimaat.

Door maatregelingen met betrekking tot  Corona staan deze activiteiten even on-hold. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten.

 •   7 mei in het LDC te Meerle voor de bewoners van de Witte Wijk
 •   9 mei in Meer - Donckstraat en Pyperpad in het Pyperpad
 • 14 mei in Meersel-Dreef - Heieinde
 • 24 mei in Minderhout aan de voetbal voor gebuurte de Minderhoutsestraat
 • 27 mei in Hoogstraten overdag aan de bib tijdens het invullen van de belastingsbrief en inschrijven van studietoelage
 • 28 mei in Hoogstraten - Karelboomstraat en Culenborg
 •   4 juni in Wortel - Rooimans
 •   6 juni in Hoogstraten aan het Hoefijzer met het gebuurte de Lindendreef
 • 11 juni in Minderhout - Hemelstraat - Torenakker - St. Clemensstraat
 • 13 juni in het LDC te Meerle het opvolgmoment voor de Witte Wijk
 • 18 juni te Meerle - Msgr Eestermandsstraat - Msgr Janssenestraat en Heimeulen
 • 25 juni te Wortel - Pater Declerckstraat - Pater Schrijversstraat - Pastoor Vd Voorststraat - Jan Huetstraat
 •   4 juli te Meer - Meerleseweg
 •   9 juli te Minderhout - Markwijk en Koestraat