Wil je in Wortel wonen? Dat kan!

Stad Hoogstraten verkoopt 5 sociale bouwgronden

Het stadsbestuur van Hoogstraten verkoopt 5 sociale bouwgronden in de Ti Van Schellestraat. Deze nieuwe verkaveling ligt in de directe nabijheid van het centrum van Wortel, met name in de nieuwe zijstraat van Poeleinde. 

 • Geïnteresseerden kunnen zich als kandidaat voor een aankoop inschrijven. Voor de uiteindelijke toewijzing gelden volgende voorwaarden en voorrangsregels:

Om in aanmerking te komen, moet je als kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minimum 20 jaar en maximum 45 jaar oud zijn in het jaar van de loting;
 • geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom noch als vruchtgebruiker, noch van enig ander zakelijk recht op een ander bouwterrein dat hem of haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.

Bij de toewijzing worden de volgende voorrangsregels in dalend belang in acht genomen:

 1. Je bent inwoner van Hoogstraten of gewezen inwoner van Hoogstraten en je bewijst dat je gedurende de laatste 15 jaar een periode van 12 jaar in Hoogstraten gewoond hebt.
 2. Je bent inwoner van Hoogstraten of gewezen inwoner van Hoogstraten en je bewijst minder dan 12 jaar in Hoogstraten gewoond te hebben.
 3. Je bent niet-inwoner van Hoogstraten.

Voor elk van deze categorieën worden telkens 60% van de bouwgronden toegewezen aan gezinnen met kinderen en 40% aan gezinnen zonder kinderen.

Hoe inschrijven?

Je kan je inschrijven per post (Stadsbestuur Hoogstraten, dienst administratie ruimte, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten) of per mail (administratie.ruimte@hoogstraten.be) voor de aankoop van één van deze bouwgronden. De infobrochure en het inschrijvingsformulier vind je onderaan deze pagina.

Bij inschrijving dien je onderstaande documenten te bezorgen:

 • kopie van de identiteitskaart(en);
 • attest van gezinssamenstelling - wanneer u en/of uw partner kinderen heeft (te bekomen op het gemeentebestuur van uw woonplaats);
 • inschrijvingsformulier,
 • verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt dat u geen eigenaar bent van een ander woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht heeft op een ander bouwterrein dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen. Dit document is te verkrijgen op het registratiekantoor in Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout (tel. 02/572 57 57).
 • ​attest "bewijs van woonst met historiek adressen" (te bekomen bij het gemeentebestuur van uw woonplaats)

Bijlagen

Meer info

Dienst ruimte
03 340 19 44 – 03 340 19 10
administratie.ruimte@hoogstraten.be