Sint-Clemenskerk

Minderhout
Sint-Clemenskerk Minderhout

Reeds in 1238 stond op de plaats van deze kerk een klein herenkerkje dat later werd vergroot en er een toren bij kreeg. Na de woelige periode van de 80-jarige oorlog (de kerk deed dienst als schuiloord en berging voor de bevolking) en het beleg van Breda begon men halverwege de 17de eeuw met de restauratie. De toenmalige pastoor Waltman van Dyck – broer van de beroemde schilder Antoon van Dijck - schonk de kerk tal van kunstwerken, waaronder een renaissance hoogaltaar en een arduinen doopvont. De laatste grote restauratie van de kerk werd beëindigd in 1992.