Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker

Minderhout
Kapel Onze Lieve Vrouw van den Akker

Aan het einde van de Kapeldreef staat de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, beter bekend als ‘Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker’. Het is een éénbeukig, bakstenen gebedshuis. Dit aantrekkelijk kapelletje werd halfweg de 17de eeuw gebouwd door pastoor Waltman van Dyck. De kapel is steeds een belangrijke trekpleister geweest voor bedevaarders omwille van de verschillende wonderen en mirakelen die hier zouden hebben plaatsgevonden. Hierdoor moest de kapel in 1686 en nadien in 1691 nogmaals vergroot worden tot ze in 1696 de huidige vorm kreeg. Tot op de dag van vandaag staat de kapel bekend voor het vragen van genezing en troost. Getuigen hiervan zijn de verschillende ex-voto’s en andere uitingen van dankbaarheid die we in de kapel terugvinden. Met een beetje geluk kunt u ook binnenin een kijkje nemen. 

Legende

"Waar nu het kapelletje staat, was er vroeger niets meer dan woeste grond en struikgewas. Op een dag vond een jong meisje al spelend een 'schone pop' onder een struik. Toen ze blij haar vondst aan haar moeder toonde, zag deze al snel dat het niet om een gewone speelpop ging. Ze borg ze dan ook veilig op. Groot was de verwondering toen de pop de volgende dag verdwenen was. Het meisje ging opnieuw op zoeken vond de pop weer op dezelfde plaats waar zij ze de vorige dag gevonden had... bij de struik. Dit wonderbaarlijke verhaal werd aan de pastoor verteld en die besloot om de pop in processie naar de parochiekerk te brengen. Tot driemaal toe werd de pop naar de kerk gebracht en tot driemaal toe keerde het terug naar de struik. Men wist niet beter dan een kapel te bouwen op de plaats waar Maria duidelijk vereerd wenste te worden."
De legende blijft in de eerste plaats een mondelinge volksoverlevering, maar ook officiële documenten uit 1650 spreken van een 'miraculeus beldeken' in een 'oud capelleke'.