Het Verlangen

Minderhout
Het Verlangen

Het beeld ‘Het Verlangen’ van kunstenaar Luk Van Soom aan het dorpsplein van Minderhout is een blijvende herinnering aan de ‘Slag van Hoogstraten’ van 11 januari 1814. Met ‘Het Verlangen’ kiest Luk Van Soom niet voor kanonnen of geweren, maar focust op het verlies dat zo vaak met oorlog gepaard gaat: verlies van bezittingen, van levens, van geliefden. Tegelijkertijd betekent oorlog ook verlangen naar vrede, naar het normale leven, naar de toekomst, naar die mensen waarvan u gescheiden werd.
Luk beeldt dit verlangen en verlies uit in twee geliefden: de man, ver verwijderd van zijn geliefde, schrijft haar een brief om zijn hart te luchten. De vrouw lijkt te zweven: leeft zij nog of is ze dood? Is ze er echt, of is ze maar een droombeeld?

Pien Storm Van Leeuwen schreef de poëtische tekst  waarvan de man de eerste regels op het lichaam van zijn geliefde schrijft. Het gehele gedicht staat gegraveerd in de stenen bank tegenover het beeld. 

MIjn lief, in droom en gedachte ben je mij zo nabij
strelend zou ik zoete woorden
willen schrijven langs je huid.
Maar dor en verward is mijn hart, nu het weet
van het tomeloos breken van leven
in de maalstroom van chaos en
geweld die oorlog heet.
Beminde, ik bid dat dit strijden
voorbij mag gaan
dat wij elkaar weer
zullen hervinden.