Onze collectie

De collectie van het Stedelijk Museum wordt in onderstaande deelcollecties onderverdeeld.

Kunstcollectie

In 1937 en in 2001 ontving het museum twee belangrijke schenkingen die het grootste deel uitmaken van de kunstcollectie. In 1937 schonk Alfred Ost een deel van zijn werken aan het toenmalige Heilig Bloedvolksmuseum en in 2001 de erfgenamen van Jan Huet een 600-tal werken van Jan Huet aan het Stedelijk Museum. Hiernaast bezit het Stedelijk Museum ook nog een collectie van Karel Boom, Jozef Tegenbos, Maurits Bilcke, en andere Hoogstraatse kunstenaars. In 2015 kocht het Stedelijk Museum een topwerk aan: een schilderij van het interieur van de Sint-Katharinakerk door Joannes Bosboom. Het werk dateert uit 1843.

Beeldbank

Het Stedelijk Museum bezit meer dan 20 000 foto's, postkaarten, gravures, ... van Hoogstraten. De oudste foto's dateren van de jaren 60 van de 19de eeuw. Ze geven een visueel overzicht van de laatste 150 jaar van Hoogstraten en haar deeldorpen.

Heilig Bloedcollectie

Kort voor 1380 geschiedde in Boxtel een wonder, waarbij witte miswijn uit een door de priester omgestoten kelk op de altaardoeken en het corporale veranderde in bloedvlekken. Pas op zijn sterfbed maakte de priester dit bekend. Spoedig trokken bedevaartgangers naar Boxtel om de zogenoemde Heilige Bloeddoeken te vereren. Hoogstraten ontving in 1652 de Heilig-Bloeddoeken van Boxtel in Noord-Brabant. Dit was het begin van de Heilig Bloedverering in Hoogstraten. Het Stedelijk Museum van Hoogstraten is begonnen als het Heilig Bloedvolksmuseum en bezit ook nu nog een collectie rond het Heilig Bloed.

Erfgoedcollectie

Het Stedelijk Museum Hoogstraten bezit een collectie die getuigt van het rijke verleden van Hoogstraten. De collectie omvat zowel voorwerpen van de ambachten van vroeger als van zaken die getuigen van het dagelijkse leven in Hoogstraten: 16de eeuwse matrijzen voor schepenzegels, ex-voto's, Hoogstraats aardewerk, ... .

Archeologische collectie

Het Stedelijk Museum Hoogstraten beheert een deel van de collectie die opgebouwd werd door de opgravingen op de Meirberg in Meer. Ook de artefacten die gevonden werden bij de archeologische opgravingen op het begijnhof in de jaren negentig zitten in de collectie. Ook verschillende toevalsvondsten en het aardewerk dat bij de opgravingen aan de Kluis in Hoogstraten is gevonden, worden bewaard.

Bibliotheek

De bibliotheek van het Stedelijk Museum Hoogstraten bevat duizenden boeken, tijdschriften en krantenartikels.