Stad Hoogstraten zet zich in als dementievriendelijke gemeente. Om inwoners met dementie, mantelzorgers en familieleden optimaal te kunnen ondersteunen, zijn we op zoek naar jullie mening. Via dit webformulier kan je jouw ervaringen delen en nieuwe ideeën lanceren. 

Dementievriendelijk Hoogstraten
De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief, dat blijkt ook uit onderzoek. Het is daarom belangrijk om het taboe rondom dementie weg te nemen. Wie kan daar welke rol in spelen?
Een gebrek aan kennis over dementie is de oorzaak van problemen in het omgaan met mensen met dementie. Er is veel informatie beschikbaar maar niet iedereen is hiervan op de hoogte of kan de weg hiernaar toe vinden. Welke informatie hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig?
Veel mensen met dementie voelen zich buitengesloten. Projecten die streven naar een betere integratie van mensen met dementie zijn dan ook essentieel. Dit verbetert voor hen de kwaliteit van leven.
Veel mensen met dementie leven geïsoleerd en hebben weinig contact met andere mensen. Projecten die gericht zijn op ontmoetingen zijn onmisbaar om dat gevoel van isolement te verkleinen.
Er zijn weinig ontmoetingen tussen de verschillende generaties. Bijzondere vormen van ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen kunnen leiden tot een andere beeldvorming bij jonge mensen en het vergroten van het welzijn bij ouderen.
Welke zorginitiatieven zouden een meerwaarde zijn? Welke zorg ontbreekt?
Mensen met dementie worden vaak betutteld en er wordt vaak over hen gepraat in plaats van met hen. Deze mensen willen juist autonoom functioneren en als zelfstandige burgers worden behandeld. Dit vraagt om een andere houding bij hun omgeving.
Onbewust werpen wij in onze maatschappij vaak zowel fysieke als psychologische drempels op voor mensen met dementie. Bijvoorbeeld in het verenigingsleven, in de contacten met de gemeente en in de openbare ruimte. Toegankelijkheid en inclusie is een belangrijk streven voor een (dementie)vriendelijke gemeente.
Mensen met dementie kunnen soms zowel binnen als buiten in onveilige situaties terecht komen. Daarom is het van belang alert te zijn en adequaat te reageren, zeker voor bv. politieagenten, winkeliers, wijkbewoners en hulpverleners.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.