Attesten online verkrijgbaar

Volgende attesten kunt u hier on line opvragen.

  • Samenstelling gezin
  • Bewijs van woonst
  • Bewijs verblijf voor huwelijk
  • Uittreksel  bevolkingsregister
  • Bewijs van nationaliteit
  • Bewijs van leven
  • Getuigschrift van inschrijving

Gelieve iw e-ID en kaartlezer bij de hand te houden.