Info'zine

Het stadsbestuur publiceert elke maand een nieuwsmagazine: Info'zine. Dit stadsblad geeft de Hoogstratenaren informatie over het beleid van het stadsbestuur, nieuwe regels en maatregelen en belangrijke evenementen. Elke inwoner ontvangt dit blad gratis in de brievenbus. Een redactieraad van ambtenaren en beleidsmensen bepaalt de samenstelling. De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de redactie en lay-out.  

Info'zines 2021

Info'zines 2020

Info'zines 2019

Info'zines 2018

Info'zines 2017

Info'zines 2016