Subsidies Jeugd

Jeugdvereningen kunnen rekenen op financiële steun vanuit het gemeentebestuur voor hun werking, kamp of vakantie-initiatieven, jeugdwerklokalen, projectsubsidie, deelname aan of organisatie van culturele activiteiten.