Andere initiatieven

Naast de gemeentelijke initiatieven zijn er tijdens de schoolvakanties nog tal van andere activiteiten en opvangmogelijkheden voor kinderen. Om ouders een volledig overzicht te geven staan deze initiatieven mee opgenomen in onze folder - Vakantie in Hoogstraten.

Boemerang

Boemerang is een vakantiewerking voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een beperking. Deze regionale vakantieopvang wordt ingericht door De As vzw - dagcentrum Markdal te Merksplas. Telkens in de middelste 3 weken van de zomervakantie. De activiteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen en jongeren en worden begeleid door studenten opvoeder.

Taal - en sportkamp

Tijdens de vakantie spreekt uw zoon of dochter misschien niet zo veel Nederlands. Maar Nederlands spreken en begrijpen is erg belangrijk op school. Tijdens het taal- en sportkamp leert en oefent uw kind Nederlands. Zo kan hij / zij beter volgen op school. We wisselen de lessen af met sport en spel.

Het taal- en sportkamp vindt plaats in de tweede en derde week van augustus. Het staat open voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Mag uw kind deelnemen, dan krijgt u via uw school een uitnodiging. Dit in de maand mei.

't Pierelierke

't Piererlierke is gevestigd in Meerle en biedt buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.