Informatie

Onthaal, wegwijs en advies

Het dienstencentrum is een plek om je te informeren over alle kwesties in verband met zelfstandig thuis wonen. De onthaalbalie van Campus Stede Akkers is een aanspreekpunt. Je wordt zo nodig doorverwezen naar de betrokken dienst of centrumleider. Het antwoord op een duidelijk afgelijnde vraag vind je ook in een van onze wegwijsfolders. Wil je graag persoonlijk advies? Maak vrijblijvend een afspraak.

Mocht onze dienstverlening niet naar wens verlopen. Dan vinden we het belangrijk dat je je voorstellen, opmerkingen en/of klachten aan ons kenbaar maakt. Gebruik hiervoor het meldingsformulier op de foldertafel in de cafetaria of via onderstaande link. Elke klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. Je krijgt een antwoord. Aan anonieme klachten geven we geen gevolg.

Man kijkt op computerscherm in internetcafé
Vrouw geeft uitleg, rechtstaande voor een projectiescherm
Personeelslid zit achter onthaalbalie dienstencentrum
Bezoeker dienstencentrum neemt wegwijsfolder uit folderrek
Grote tafel met tijdschriften en kranten in de cafetaria
zicht in bureau centrumleider