Samenwerken

Toerisme Hoogstraten

Samen staan we sterk! Dit geldt zeker in de toeristische sector. Samen is het vaak makkelijker om projecten realiseren of zijn er meer mogelijkheden op bovenlokaal vlak.

Toerisme Hoogstraten werkt dan ook graag samen met verschillende partners met als doel de toeristische aantrekkingskracht van Hoogstraten en haar omgeving te vergroten. In samenwerking met onder andere VVV Hoogstraten en het toeristisch samenwerkingsverband Land van Mark & Merkske heeft Toerisme Hoogstraten al heel wat mooie projecten kunnen realiseren.