Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Inschrijven dankfeest vrijwilligers 2020

Van 29 februari tot en met 8 maart 2020 is het de ‘week van de vrijwilliger’. Ook in Hoogstraten zijn er vele vrijwilligers actief. Zonder hun inzet zouden veel initiatieven en activiteiten niet mogelijk zijn.

Het Stadsbestuur waardeert elke vorm van vrijwilligerswerk. In het bijzonder willen we iedereen danken die zich het voorbije jaar vrijwillig heeft ingezet voor initiatieven vanuit of in samenwerking met de gemeente of het OCMW.

In navolging van de maatregelen van de federale overheid en het stadsbestuur Hoogstraten werd er vorige week beslist om het dankfeest vrijwilligers uit te stellen naar een nog nader te bepalen moment.

Alle vrijwilligers die al inschreven zullen een van de komende dagen hun waarborg ten bedrage van 10 EUR terug gestort krijgen. Mocht u aan de onthaalbalie betaald hebben, vragen wij u, uw rekeningnummer te bezorgen aan vrijwilligers@hoogstraten.be, dan storten wij de waarborg zo snel als mogelijk terug.