Winterdienst

Wegen

Bij winterweer doet de gemeentelijke technische dienst aan sneeuw- en ijzelbestrijding. Volgende zones worden bediend in volgorde van opsomming :

  1. verbindingswegen, doorrij- en busroutes, transportzone, De Kluis en Rollekens
  2. schoolomgevingen, openbare gebouwen, kerkomgevingen
  3. fietspaden langs gemeentewegen
  4. wegen naar bedrijven
  5. andere doorgaande gemeentewegen

In gesloten woonwijken, doodlopende straten of op privédomein wordt niet gestrooid door de gemeentelijke diensten.

Strooizouten brengen schade toe aan nieuwe betonverhardingen. Daarom worden een aantal recent aangelegde betonwegen gestrooid met zand. Omdat een verschil in gladheid tussen verschillende wegdelen gevaarlijk kan zijn, wordt op deze plaatsen signalisatie geplaatst.

Op gewestwegen en fietspaden langs gewestwegen neemt het agentschap wegen en verkeer (AWV) de winterdienst voor haar rekening. Problemen op gewestwegen en gewestelijke fietspaden kan u melden via Meldpunt Wegen.

Voet- en verbindingspaden

Elke bewoner of eigenaar moet voor zijn/haar woning of eigendom een doorgang van 120 cm vrij maken. Die verplichting geldt ook voor eigenaars van onbebouwde percelen.

Het sneeuw en ijs moet langs de rand worden opgehoopt zodat straatgoten en straatkolken vrij blijven.

Het gemeentebestuur ruimt binnen haar mogelijkheden voetpaden palend aan openbare gebouwen. Op schooldagen wordt voor 8 uur een basisdoorgang tot aan de schoolpoort voorzien. Bijkomend worden een aantal belangrijke bushaltes en doorsteken voor zwakke weggebruikers vrijgemaakt.